ກ່ຽວກັບ ຄສບ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ອີເມລພິມPDF

ເວບໄຊ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄສບ) ແມ່ນໜື່ງໃນ 9 ຄະນະທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ປະຈຸບັນມະຫາວິທະຍາໄລ່ແຫງຊາດລາວ (ມຊ) ມີ 11 ຄະນະ, ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 50/ນຍ/95 ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1995. ເພື່ອເປັນຊ່ວຍເຫຼືອ ມຊ. ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນຜູ່ຄ້ຳປະກັນ ໃນການ ກູ້ຢືມເງິນ ຈາກທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ;ສົກຮຽນທຳອິດ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ 1996. ໃນຂະນະທີຄະນະວິຊາອື່ນໆນັ້ນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວ. ສ່ວນ ຄສບ ແມ່ນຄະນະໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ ADB ຫຼັກສູກໃໝ່ແລະປື້ມແບບ ຮຽນ ໄດ້ຖຶກພັດທະນາຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 1998. ມັນໜ້າຍີນດີ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກ ສາຊຸດທຳອິດ ຊ່ຶງມີຈຳນວນພຽງແຕ່ 150 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ໃນປີ 2000 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມອບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານ ຄສບ. ແລະ ສູນຮ່ວມ ມືລາວ-ຍີ່ປຸນຂຶ້ນ ທີ່ມະຫາວິທຍະໄລແຫ່ງຊາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ. ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການພັດທະນານັ້ນ, ຄສບ. ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆຂອງສາກົນເໝືອນກັນ ເຊ່ນ:

  • ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງນະຄອນຮ່າໂນ່ຍ ແລະນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ວຽດນາມ
  • ອົງການ ເດ ອາ ອາ ເດ (DAAD) ຂອງເຍຍລະມັນ ເພື່ອສະໜອງທຶນການສຶກສາ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ (ປະເທດໄທ). – ອົງການ SEAMEO-UNESCO ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
  • ອາຈານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ (ປະເທດໄທ), ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄຸນມິງ (ສ.ປ.ຈີນ)
  • ສະພາມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງຂອງແບນຊິກ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສຶກສາທີ່ປະເທດແບນຊິກ.
  • ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ (Kobe) ແລະ ເມຈິ (Meiji) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ມ. ຈຸລາລົງກອນ, ທຳມະສາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ປະເທດໄທ; ມ. ເດີລາຊາລ໌ ປະເທດຟີລິບປິນ.

By Vilaisone ” university student”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: