ບັນດາຄູ-ອາຈານFEBM

ເບີໂທລະສັບຂອງຄູອາຈານໃນຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ລ/ດ ຕຳແໜ່ງ ຊື່ ນາມສະກຸນ ໂທລະສັບມືຖື ໂທລະສັບບ້ານ ພາກສ່ວນ
1 ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ 22204708 021 740466 ຄະນະບໍດີ
2 ຮສ ສົມຈິດ ສຸກສະຫວັດ 55522749 021 222100 ຮອງ ຄະນະບໍດີ
3 ຮສ ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ 55698802 021 351885 ຮອງ ຄະນະບໍດີ
ພາກວິຊາ ການຄ້າ
4 ຮສ ຫລ້າວັນ ວົງຄຳສານ 22099555 ພາກວິຊາການຄ້າ
5 ດຣ ບຸນທອນ ສຸຂະວົງ 22079564 ພາກວິຊາການຄ້າ
6 ອຈ ວາດສະໜາ ຈັນທະນະສິນ 22234599 77820071 ພາກວິຊາການຄ້າ
7 ອຈ ສົມນັກ ຍອດຮັກສາ 22408638 ພາກວິຊາການຄ້າ
8 ອຈ ຄຳແພງ ກິ່ງຄຳບາງ 22216616 ພາກວິຊາການຄ້າ
9 ອຈ ນີວັນ ສາຍນາວົງ 22239349 ພາກວິຊາການຄ້າ
10 ອຈ ທະນູໄຊ ວໍລະວົງ 77995568 ພາກວິຊາການຄ້າ
11 ອຈ ອານິຕາ ພົມມະຫາໄຊ 77912052 22228978 ພາກວິຊາການຄ້າ
12 ອຈ ສີວັນ ພົນອາສາ 77660629 ພາກວິຊາການຄ້າ
ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ
13 ອຈ ບຸນທັນ ຟອງນ້ຳແບ່ງ 56523756 ພາກເສດຖະສາດ
14 ອຈ ຄຳນິກອນ ສີປະເສີດ 55790798 ພາກເສດຖະສາດ
15 ອຈ ອູ່ຄຳ ສີສຸນົນທ໌ 55696664 ພາກເສດຖະສາດ
16 ດຣ ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ 55518274 ພາກເສດຖະສາດ
17 ອຈ ມຸນິກ ບຸນຍະລາສີ 22237720 ພາກເສດຖະສາດ
18 ອຈ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ 77818131 ພາກເສດຖະສາດ
19 ອຈ ກ້າ ໄຟດ່າງລໍເບຼຍຢາວ 55405719 ພາກເສດຖະສາດ
20 ອຈ ວິຣິຍະສັກ ສີສຸພັນທອງ 22227603 ພາກເສດຖະສາດ
21 ອຈ ເກື່ອງຄຳ ສີແສງນາມ 77723055 ພາກເສດຖະສາດ
22 ອຈ ກ້ຽງຄຳ ຄຳວິລາວັນ 23666992 ພາກເສດຖະສາດ
23 ອຈ ວາດສະໜາ ເດດລືໄຊ 56661177 22229567 ພາກເສດຖະສາດ
ພາກວິຊາ ການບັນຊີ
24 ຮສ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ 22228858 ພາກການບັນຊີ
25 ດຣ ໄຊພອນ ກອງມະນີລາ 22223736 ພາກການບັນຊີ
26 ອຈ ໂພຄຳ ພົມມະວົງ 22228872 ພາກການບັນຊີ
27 ອຈ ສີລິຈັນ ພົມມະສານ 22241966 021 770146 ພາກການບັນຊີ
28 ອຈ ສຸນິລັກ ທຳມະວົງ 22228896 ພາກການບັນຊີ
29 ອຈ ສຸກວັນຄອນ ເລືອງມີໄຊ 22000748 ພາກການບັນຊີ
30 ອຈ ບົວວອນ ວັນນະວົງສີ 56261711 ພາກການບັນຊີ
ພາກວິຊາ ບໍຫານທຸລະກິດ
31 ອຈ ສາຍຄຳ ພົງສະຫວັດ 55699617 021 415344 ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
32 ອຈ ແສງສະເດັນ ບຸນລາວົງ 22222538 ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
33 ອຈ ທອງສະຫວັນ ນາຄະວິດ 55519279 ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
34 ອຈ ນິດດາວອນ ວົງສະຫງ່າ 22228860 ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
35 ອຈ ຂັນປະທິບ ເທບພະວົງສາ 22222836 ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
36 ອຈ ເພັດລາວັນ ພິມມະສອນ ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາກວິຊາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
37 ຮສ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ 22201155 ການເງິນ-ທະນາຄານ
38 ດຣ ຄອງສະຫວ່າງ ໄຊຍະລາດ 22459278 ການເງິນ-ທະນາຄານ
39 ອຈ ສົມພຽນ ແກ້ວຄູນສີ 22222902 ການເງິນ-ທະນາຄານ
40 ອຈ ປະກາຍພອນ ສີໂພໄຊ 22200728 ການເງິນ-ທະນາຄານ
41 ອຈ ລິນດາຣາ ວົງພະຈັນ 55807444 ການເງິນ-ທະນາຄານ
42 ອຈ ທິດາວັນ ໜອກອິນຕາ 22228857 021 770146 ການເງິນ-ທະນາຄານ
43 ອຈ ສຸລິຕາ ຕຽງມະນີ 77879697 ການເງິນ-ທະນາຄານ
ພະແນກ ການເງິນ-ຊັບສິນ
44 ອຈ ເພັດສະໜອນ ພົມມະວົງ 55610268 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
45 ອຈ ພອນເພັດ ມີແພງລາວັນ 22413322 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
46 ອຈ ພຽງສະໜິດ ຈັນທະວີໄຊ 55605703 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
47 ອຈ ລຳພູ ບຸນວິໄລ 22228865 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
48 ອຈ ອານຸສອນ ຈັນທິລາດ 55009395 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
49 ອຈ ວິລະພັນ ຈັນທະຣັງມາ 22482497 ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ
ພະແນກ ວິຊາການ
50 ອຈ ຄຳພັນ ພົມມະຈັນ 22448229 ພະແນກວິຊາການ
51 ອຈ ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ 22228876 ພະແນກວິຊາການ
52 ອຈ ວັນນິສາ ທຳມະຈັກ 22202390 ພະແນກວິຊາການ
53 ອຈ ວິໄລຢາດ ວົງດາລາ 77840400 ພະແນກວິຊາການ
54 ອຈ ໄວຍົດ ຫຼຽນປະເສີດ 22000560 ພະແນກວິຊາການ
55 ອຈ ພູທອນ ສິງຫາລາດ 22222798 ພະແນກວິຊາການ
56 ອຈ ສິນສະນະ ສິມມະລາວົງ 99332330 ພະແນກວິຊາການ
57 ອຈ ໄຄສີ ສະຣິດທິລາດ 22222968 ພະແນກວິຊາການ
58 ອຈ ແກ້ວລັດດາ ຫຼຽນປະເສີດ 7654075 ພະແນກວິຊາການ
59 ອຈ ນ້ອຍພູວັນ ສີອາໄພ 22942213 ພະແນກວິຊາການ
60 ອຈ ວອນສີ ດວງຕີ 77810018 ພະແນກວິຊາການ
ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
61 ອຈ ຄຳໂກ້ ຈັນທະຣັງມາ 55698814 ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
62 ອຈ ຈັນປະເສີດ ວົງພູທອນ 55422228 ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
63 ອຈ ໂພໄຊ ພັນອ່ອນແກ້ວ 56660797 ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
64 ອຈ ພອນໄຊ ຈັນທາເທບ 22226578 ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
65 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ບຸບຜາ 55587679 ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ພະແນກ ຫຼັງປະລິນຍາຕີ
66 ດຣ ພິນແສງ ຈັນງາຄຳ 56715547 ພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ
67 ອຈ ບຸດສາຄອນ ແກ້ວໂຣດົມ 77844141 ພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ
68 ອຈ ພັນພະສາ ຫຼອມຈັນທະລາ 55497979 ພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ
ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ
69 ຮສ ດຣ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ 55527321 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ
70 ອຈ ໜອນທອງ ບົວແສງທອງ 77810440 99883341 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ
71 ອຈ ສາຍສະໜອນ ພອຍດວງສີ 22484414 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ
72 ອຈ ສຸລິພັນ ໂສມມະລັດ 55695980 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ
73 ອຈ ທະວີພອນ ອິນທະເກສອນ 22452524 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ
ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
73 ອຈ ບົວວຽງ ສຸພັນທອງ 99333109 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
74 ອຈ ສີສົມເພັດ ຄ້າໜໍ່ເພັດ 22201140 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
75 ອຈ ໄຊຍະສັກ ຣາຊະຈັກ 22017301 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
76 ອຈ ວຽງສະໃໜ ປ່າວທໍ່ 55663393 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
77 ອຈ ລຳພູນ ພິມມະຈັກ 77619983 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
78 ອຈ ສາລິກາ ພາວົງໄຊ 77714109 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
ພະແນກ ຫໍສະໜຸດ
79 ອຈ ບຸນວິໄລ ສີຈັນທະລາ 22410139 021 350695 ພະແນກຫໍສະໜຸດ
80 ອຈ ພຸດສະດີ ຈູມມະລີ 22225444 ພະແນກຫໍສະໜຸດ
81 ສົມຊາຍ ລັດທະລິນ 20006046 ພະແນກຫໍສະໜຸດ
82 ສັນທະນາ ສິນທະນູ 77908726 ພະແນກຫໍສະໜຸດ
83 ແສງໄຊ ຈົງເຢັງວາ 22081291 ພະແນກຫໍສະໜຸດ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: