ທ່ອງທ່ຽວສີ່ພັນດອນ

 

ມະຫານະທີ ສີພັນດອນ, ນໍ້າຕົກຕາດ ຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດຫລີ່ຜີ

 

ມະຫານະທີ ສີພັນດອນ

ເຂດມະຫານະທີ ສີພັນດອນ ທີ່ເປັນເຂດເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ ຊ່າລືພືຜ້າ ເລື່ອງເລົ່າຂານຕຳນານພື້ນເມືອງລາວ ເຊິ່ງນັບແຕ່ດອນພະກ່ຳ ເມືອງຈຳປາສັກ ໄປຕົ້ນຈົນຮອດຊຸມດອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫົວຄັນເຫວ ຄອນພະເພັງລ້ວນ ແຕ່ມີຕຳນານພື້ນເມືອງລາວກັນມາຫລາຍ ເຊັ່ນຄົນ: ເລື່ອງດອນນາງໂລງ, ດອນນາງລອຍ, ເລື່ອງສອງບ່າວ ສາວລ່ອງເຮືອລົງ ຄອນພະເພັງຈົນກະທັງຈົນຮອດດອນໄຊ.

  • ໃນຈຳນວນດອນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ສີ່ພັນດອນນັ້ນ ຄວາມຈິງກໍ່ອາດຈະເຖິງຖ້າວ່ານັບຫມົດທັງນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ແຕ່ຖ້າຈຳແນກອອກເຊັ່ນ: ດອນທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ດອນທີ່ໃຊ້ລ້ຽງສັດປູກຝັງ ແລະ ດອນທີ່ຟູ ຫລື ພົ້ນນ້ຳແຕ່ຍາມແລ້ງກໍ່ເປັນອີກເລື່ອງຫນຶ່ງຕາມການສຳຫລວດຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດອນ ທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ທັງຫມົດ 364 ດອນ, ດອນໃຫຍ່ກວ່າຫມູ່ ກໍ່ແມ່ນດອນໂຂງມີຊາວປາຍ ບ້ານຖັດນັ້ນ ກໍ່ມີດອນເບັງ ຫລື ດອນສົມ, ດອນລົບປາດີ, ດອນຊ້າງໄພ, ດອນພິມານ, ດອນຂະເຫມົາ, ດອນຮີ, ດອນໄຊ, ດອນສັນ, ດອນແດງ, ດອນໂລງ, ດອນຄອນ, ດອນເດດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕັ້ງເກາະກ່າຍກັນໄປ, ເທິງໜ້ານ້ຳແມ່ຂອງຕອນໃຕ້ ເຊິ່ງມີຄວາມກວ້າງ ປະມານ 15 ກິໂລແມັດ ໃນບັນດາບ້ານທີ່ ຢູ່ເທິງດອນ ກໍ່ຍັງມີວັດວາສາດສະຫນາເກືອບທຸກບ້ານ ສ່ວນແບບແຜນດຳລົງຊີວິດກໍບໍ່ຜິດແປກ ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແຕ່ປະການໃດຕົ້ນຕໍອາຊີບກໍ່ແມ່ນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ໂດຍສືບທອດມາຈາກເຊັ່ນ: ປູ່, ຍ່າ, ຕາ, ທວດ ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງແດ່ກໍ່ຄົງການເດີນທາງໄປມາຂອງຊາວບ້ານແຖບນີ້ ໃຊ້ເຮືອເປັນພາຫະນະຕົ້ນຕໍໃນການລຳລຽງຂົນສົ່ງຕິດຕໍ່ພົວພັັນກັບຄົນຢູ່ຝັ່ງ ຫລື ລະຫວ່າງດອນດ້ວຍກັນ.
  • ສ່ວນຮີດຄອງປະເພນີນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີການແຕກຕ່າງກັນປະການໃດຄືເຄົາລົບຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ນຳກັນ ແລະ ອາດຈະມີການແຕກ ຕ່າງກັນບາງເລັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະການຕໍ່ສູ້ຫາລ້ຽງຊີບເຊັ່ນ: ສູ້ກັບການພັດທະນາສູ້ກັບການຊອກຮ່ຳຮຽນຄວາມບໍ່ເປັນທຳສູ້ຊີວິດທີ່ຢູ່ ທ່າມກາງທຳມະຊາດກົດດັນເປັນຕົ້ນສາຍນ້ຳໄຫລທັງເລິກ ສາຍຝົນລິນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຮອບດ້ານໃນກາງດອນ ເຊິ່ງຕັດ ຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ ດັ່ງນັ້ນນິດໄສໃຈຄໍຄົນແຖບນີ້ຈິ່ງອ່າວອອກໄປທາງຫ້າວໆແດ່ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ເປັນຄົນຈິງຈັງຈິງໃຈຮັກແພງຊື່ສັດ ຕໍ່ຫມູ່ເພື່ອນ. ຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນອີກສິ່ງຫນຶ່ງນັ້ນກໍ່ຄືຄວາມມັກມ່ວນ, ມັກກີລາ, ຮູ້ແພ້, ຮູ້ຊະນະ ດັ່ງນັ້ນ ບັນພະບູລຸດ ຈິ່ງປະດິດສ້າງລຳສີ ພັນດອນ, ລຳໂສມໄວ້ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານສິລະປະທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນກີລາກໍ່ມີຊ່ວງເຮືອເກືອບທຸກບ້ານ ຫລື ທຸກດອນມີເຮືອຊ່ວງເປັນຂອງຕົນ ເອງ ແລະ ສູ້ໃຫ້ມີໂຮງຮຽນຄົບທຸກບ້ານທຸກດອນເຊັ່ນກັນ.
  • ມາເຖິງປະຈຸບັນ ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງການນຳພາຂອງພັກບັນດາເຂດເກາະດອນແຫ່ງມະຫານະທີສີ່ພັນດອນໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນ ລຳດັບເຊັ່ນດຽວກັບຟາກຝັ່ງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຄື: ຊາວບ້ານສາມາດສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທ້ອງຖິ່ນຕົນອອກຂາຍໄປຍັງຕົວເມືອງໃນບາງດອນ ມີໄຟຟ້າຖາວອນໃຊ້ມີສຸກສາລາຢູ່ກະໂຕດອນໂຂງ ສາມາດນຳລົດເກັງໄປໄດ້ ເພາະມີເຮືອບັກແລ່ນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບາງດອນຍັງພັດ ທະນາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີແຂກຄົນໄປຢາມບໍ່ຂາດ ດັ່ງນັ້ນດິນແດນຖິ່ນນີ້ຈິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ບໍ່ມີຍາມຫລັບໄຫລເປັນບ່ອນທີ່ມີການເຫນັງ ຕີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍຄວາມຢາກໃຫ້ຮູ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຈິງ ຫລື ເທັດນັ້ນ ຄວນແທ້ຕ້ອງລົງໄປນັບດອນວ່າ ເປັນສີ່ພັນດອນແທ້ຈິງ ຫລື ຄວນມີການພິສູດກັນລະນໍ.
  • 26379708.jpg

ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ

ນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງເຖິງ 14 ກິໂລ ແມັດ.ມີນໍ້າຕົກທີ່ສູງ ແລະ ແຮງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ກະແສນໍ້າຈະໄຫຼຄົດລ້ຽວ ແລະ ໂຫດຮ້າຍ. ນໍ້າຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນ ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທາງດ້ານບໍລິມາດ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ ໃຕ້. ນອກຈາກຄວາມສວຍງາມຂອງ ນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໂງ່ນຫີນສະຫຼັບຢາຍກັນແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີພາບການທຳ ມາຫາກິນ ຂອງຊາວບ້ານຄື: ເຕັກນິກວິທີຈັບປາແບບດັ່ງເດີມ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີສະຖານທີ່ນໍ້າຕົກຕາດ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈອີກແຫ່ງ ໜື່ງຊື່ວ່າ: ຫຼີ່ຜີ,ຊຶ່ງສາມາດ ເຂົ້າໄປໄດ້ທາງເຮືອ ຈາກບ້ານນາກະສັງໄປ. ຖ້າໂຊກດີກໍ່ອາດຈະເຫັນປາຂ່າ ໂລມານໍ້າຈືດ ທີ່ລອຍ ຫຼີ້ນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ.ເມື່ອໄປເຖີງດອນຄອນ ກໍ່ໄປເບິ່ງຫົວລົດໄຟເກົ່າ ໃນສະໄໝຝຣັ່ງເຂົ້າມາປົກຄອງ. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງໝົດ ແມ່ນສະດວກໃນການເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າໃນການທ່ອງທ່ຽວ.ຖ້າຈະຢຸດພັກຍາວ ກໍ່ມີເຮືອນພັກແບບລາວໆ ໃຫ້ພັກເຊົາ.

ນ້ຳຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ

“ລ່ອງເຮືອທີ່ທ່າ​ເຮືອບ້ານນາ​ກະ​ສັງ ລັດ​ເລາະ ເກາະ​ດອນ ມະຫາ​ນະ​ທີ ສີ່​ພັນ​ດອນ ສຳຜັດ ທຳມະຊາດ ວິ​ຖີ​ຊີວິດ ການ​ເປັນ​ຢູ່ເກາະ​ດອນ (ດອນ​ຄອນ) ຊາກ​ຫົວ​ລົດໄຟອາຍນ້ຳຂົວລົດ​ໄຟ ໃນ​ຍຸກ​ຂອງ ລ່າ​ເມືອງ​ຂຶ້ນຝລັ່ງ ແລະ ລີ່​ຜີ”

ຫົວລົດໄຟຮ້າງ

ດອນ​ຄອນ ເປັນ​ເກາະ​ນ້ອຍ​ໆ ໜຶ່ງ​ໃນ ມະຫາ​ນະ​ທີສີ່​ພັນ​ດອນ ຕັ້ງ​ຢູ່ທາງ​ຕອນ​ເໜືອ​ຂອງ ດອນ​ຄອນ ມີ​ເຮືອ​ຫາງ​ຍາວລຳ​ນ້ອຍ​ໃຫ້ບໍລິການ ຂຶ້ນ​ລົງ​ຕາມ​ຮ່ອງ​ນ້ຳ​ແຄບໆ ລະຫວ່າງດອນ​ເດດ ແລະ ດອນ​ຄອນ ທັງສອງ​ເກາະນີ້ ​ເມື່ອສະໄໝ​ຝຣັ່ງຍຶດ​ຄອງອິນ​ດູ​ຈີນ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ​ ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ ຂຶ້ນ​ໄປ​​ຕອນ​ກາງປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງ​ຕິດ​ຂັດກັບເກາະ​ແກ້ງຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້​ເຮືອ​ສິນ​ຄ້າ​ ບໍ່​ສາມາດແລ່ນ​ຜ່ານ​ໄປ​ໄດ້ ຈຶ່ງ​ໄດ້ສ້າງທ່າ​ເຮືອ ແລະ ທາງ​ລົດ​ໄຟເທິງດອນ​ຄອນ ໄວ້​ສຳລັບເປັນ​ທ່າ​ເຮືອ ເພື່ອຂົນ​ຖ່າຍສິນ​ຄ້າລົງ​ເຮືອ​ໃໝ່ ຫົວ​ຈັກ​ລົດໄຟ​ອາຍນ້ຳ ແລະ ລາງ​ລົດ​ໄຟໃນປັດຈຸບັນຍັງມີຊາກປະຫຼັກຫັກ​ພັງໃຫ້​ເຫັນກ່ອນເຖິງນ້ຳ​ຕົກຫຼີ່​ຜີ ບັນຍາກາດອ້ອມຮອບເກາະງຽບ​ສະຫງົບ ວິ​ຖີ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງຊາວບ້ານແຄມຝັ່ງ​ນ້ຳ​ອັນ​ລຽບ​ງ່າຍ ຕະຫລອດ​ຈົນ​ຄວາມ​ຮົ່ມເຢັນຂອງ ຕົ້ນໝາກພ້າວຫລາຍໆ ຕົ້ນ ບໍລິເວນ​ທົ່ວ​ເກາະ ກໍເຮັດໃຫ້ເກາະແຫ່ງນີ້​ເປັນເກາະທີ່​ໜ້າ​ຢູ່ ແລະ​ ໄດ້ຮັບຄວາມ​ນິຍົມຂອງຕ່າງ​ຊາດ(ເອີ​ຣົບ ແລະ ອາ​ຊີ) ທີ່​ມາ​ພັກ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຢູ່​ອາໄສຫລາຍໆ ມື້ ແບບ long term ຖື​ໄດ້ວ່າເປັນສະຫວັນ ຂອງຄົນ​ຮຽບ​ງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງ​ການຄວາມສິີວິ​ໄລ ຂໍຕິດ ແລະ ເກາະ​ທຳມະຊາດໄວ້ນ້ຳ​ຕົກ​ຫຼີ່ຜີ ຫລື ຫຼີ່ຜີ ເອີ້ນອີກ​ຊື່ໜຶ່ງຄື ຕາມ​ສຳ​ພະ​ມິດ. ນ້ຳ​ຕົກຫຼີ່​ຜີຕັ້ງ​ຢູ່ໃນ​ເຂດດອນ​ຄອນ ນ້ຳ​ຕົກ​ລີ່​ຜີ ເກີດ​ຈາກນ້ຳທີ່​ໄຫລ​ຖາ​ໂຖມ​ຜ່ານເກາະ ເນີນ​ຫິນ ຊຶ່ງເປັນໂງ່ນຫິນ ແກ້ງ​ຫິນອັນແຂງ​ແກ່ນຕົກລົງ​ມາ​ດ້ວຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແຕກ​ເປັນ​ລະ​ອອງ​ສີ​ຂາວ​ໄປ​ທົ່ວ ລະຫວ່າງ ລະ​ອອງ​ນ້ຳ​ຕົກ ກະທົບແກ້ງ​ຫີນ ເກີດ​ເປັນ ລະ​ອອງປຸຍ ສີຄາມ ເບິ່ງ​ສວຍງາມ​ຕື່ນ​ຕາ ຕື່ນ​ໃຈ ສຳລັບ​ຜູ້​ພົບ​ເຫັນ ເປັນ​ຢ່າງດີຫຼີ່​ຜີນັ້ນ ມີເລື່ອງ​ລາວ ປະຫວັດສາດຕ່າງໆ ລ້ວນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ ແລະ ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບຫຼີ່​ຜີ ແລະ ຄວາມ​ອຸດົມ​ສົມບູນ ຂອງ ສັດ​ນ້ຳ ທີ່ແຫ່ງ​ນີ້ ຍັງອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ຫຼີ່ ເປັນ ພາສາ​ລາວ ໝາຍ​ເຖິງ ເຄື່ອງ​ມື​ຫາປາ​ຊະນິດ​ໜຶ່ງ​ມີ​ລັກສະນະ​ຄ້າຍ​ລອບ ຊຶ່ງ ມີ​ໃຫ້​ເຫັນກັນທົ່ວ​ໄປ ສ່ວນ​ຄຳ​ວ່າ ຜີ ໝາຍ​ເຖິງ​ສົບ​ຄົນ​ຕາຍ ຊຶ່ງ​ບໍລິເວນ ນ້ຳ​ຕົກ​ລີ່​ຜີ ຈະ​ມີ​ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ໄຫລ​ບ່າ​ຕາມ​ພື້ນ​ທົ່ງຮາບ​ຜ່ານ​ແຜ່ນ​ຫິນ ແລ້ວ​ໄຫລ​ຕົກລົງ​ມາ​ກົງ​ຊ່ອງ​ຊອກ​ພວກເຂົາ ທີ່​ແຕກ​ແຍກ ອອກຈາກ​ກັນ ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ສີ​ຂຽວ​ເຂັ້ມໃນລະດູແລ້ງ ​ຫຼື ​ສີ​ຊາໃນ​ລະດູ​ຝົນ ​ຈະ​ໄຫລ​ບ່າ​ຕົກລົງ​ມາ​ເບື້ອງລຸ່ມ ຈາກ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໄຫລ​ໄປ​ຕາມ​ຮອຍ​ແຍກ ​ຂອງ​ຊອກ​ພວກເຂົາ​ເປັນ​ທາງ​ຍາວ​ຫຼາຍ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ຈຸດ​ທີ່​ພົບສົບ (ທີ່​ມາ​ຂອງ​ຄຳ​ວ່າ ຜີ ແລະ ສົນ​ທິກັນ ເປັນ ຫຼີ່ຜີ) ຫລາຍ​ໆ ຄື ບໍລິເວນ​ຮ່ອງ​ຫີນ​ຂອງ ນ້ຳ​ຕົກ​ຫຼີ່​ຜີ ບໍລິເວນ​ນີ້​ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ຈະ​ໄຫລ​ມາ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ເປັນ​ແອ່ງ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ຈາກ​ນັ້ນ​ນ້ຳ​ຈະ​ວົນ​ໄປ​ມາ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ໄຫລ​ຕົກລົງ​ໄປ ດ້ານລຸ່ມ​ຜ່ານ​ຊອກ ແລະ ຫລືບ​ຫິນ​ແຄບໆ ເຮັດໃຫ້ສົບ​ຂອງ​ທະຫານ ໃນສະໄໝ​ສົງຄາມ​ອິນດູຈີນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ຟູ​ມາ​ຕິດ​ໃນ ລີ່​ຫາປາປະຊາຊົນ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ນ້ຳຕົກ​ຕາດແຫ່ງ​ນີ້​ວ່າ ລີ່ຜີ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: