DonDet & Donkhone


ເປັນອີກ 2 ເກາະທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກແບກເປ້ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ ສາມາດຂີ່ເຮືອຂ້າມຟາກມາຈາກບ້ານໂນນກະສັງ ປະມານຫລັກທີ່ 141 ໄປສູ່ດອນເດດ ຫລື ດອນຄອນ ຊຶ່ງທັງສອງເກາະ ບໍ່ສາມາດນຳລົດ ຂ້າມໄປໄດ້ ຕ້ອງຫາບ່ອນຝາກລົດເອົາໄວ້ແລ້ວຂີ່ເຮືອຂ້າມໄປ ເກາະຂະໜາດນ້ອຍ 2 ເກາະນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍຂົວ. ດອນເດດຢູ່ທາງເຫນືອ ດອນຄອນຢູ່ທາງໃຕ້ ເທິງເກາະຍັງບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃຊ້ ຍົກເວັ້ນບ້ານຫົວເດດ (ເໜືອສຸດ) ມີເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳລັບເບິ່ງໂທລະພາບ, ເປີດເພງໃນຮ້ານອາຫານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ທັງ 2 ເກາະເຕັມໄປດ້ວຍກິ່ນອາຍ ຂອງບ້ານເຮືອນເກົ່າສະໄໝອານານິຄົມຝຣັ່ງ ມີຫາດຊາຍຫລາຍແຫ່ງ ທີ່ບໍ່ສາມາດລົງຫລິ້ນນ້ຳໄດ້ ເຮືອນພັກບັງກະໂລໄມ້ໄຜ່ລາຄາປະຫຍັດແບບທຳມະຊາດ ບໍ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເທົ່າໃດ ກະຈາຍຢູ່ທັ່ວທັງເກາະ ຖືເປັນສະຫວັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການມາພັກຜ່ອນຢ່າງແທ້ຈິງ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟເກົ່າ ແລະ ຊາກຫົວລົດໄຟ ຂົວທີ່ສ້າງໃນສະໄໝຝຣັ່ງ ນ້ຳຕົກນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ມີເປັນຈຳນວນຫລາຍ.ແລະທ່ານສາໄປເບີ່ງປາຄ່າ ;ຫຼີປາໂຣມານ້ຳຈືດນັ້ນເອງເຊີ່ງມັນອາໄສຢູ່ລະຫ່ວາງຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: