ເສດຖະກິດລາວ

ທາງໂຄງການບອກ ວ່າ ຖ້າຫາກ​ເບິ່ງເຂົ້າໄປເລິກໆແລ້ວ ປະເທດລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ມີລາຍຮັບຈາກໂຄງການນີ້ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ ໂດຍມີທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.ອັນທີ່ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນກໍແມ່ນ ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໃນຂະ ແໜງບໍ່ແຮ່ແມ່ນ ຖືກຈັດຢູ່ລຳດັບ 1 ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006ຫາ 2010 ຊຶ່ງລາຍຮັບຫຼັກໆໃນຂະແໜງນີ້ກໍແມ່ນການທີ່ລັດຖະບານເກັບອາກອນກຳໄລຈາກບັນດາ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈຳກັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ຊຶ່ງກໍຖືວ່າ ເສຍອາກອນໃຫ້ລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າບັນດາບໍລິສັດອື່ນໆ​ໃນຂະແໜງດຽວ​ກັນ.

ໃນປີ 2006 ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ແມ່ນ 458.6 ລ້ານໂດລາ, ປີ 2009 ແມ່ນ 539.4 ລ້ານໂດລາ,ແຕ່ຕົກມາປີກາຍນີ້ ໄດ້ພຸ່ງຂຶ້ນມາເປັນ 1,061.6 ລ້ານໂດລາ. ​​ໃນ​ປີ​​ທີ່​ລາຍ​ຮັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ບໍ່​ແຮ່ພຸ່ງ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ນີ້​ ກໍ​ເຫັນ​ໄດ້ວ່າ ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ລ້ານ​ຊ້າງ ມີ​ເນ​ໂຣນສ໌ ກໍ​ສູງ​​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ຄື ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​ແມ່ນ 595,6 ລ້ານໂດລາ.

​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ກໍລະກົດ ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ ສົມສະຫວັດ ພັນທະດີ ຫົວໜ້າດ້ານການສື່ສານພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈຳກັດ ລາຍ​ງານ​ວ່າ:ປີກາຍນີ້ທາງບໍລິສັດໄດ້ເສຍອາກອນກຳໄລໃຫ້ລັດ 92,3 ລ້ານໂດລາ ແລະ ລັດຖະບານຍັງມີລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນທີ່ຖືຮຸ້ນ 10 % ກັບບໍລິສັດອີກ 18,4 ລ້ານໂດລາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ລັດອີກ 34,1 ລ້ານໂດລາ.

ສະຫຼຸບກໍຄື ລັດຖະບານມີລາຍຮັບທີ່ເປັນຕົວເລກໂດຍກົງຈາກບໍລິສັດນີ້ 144,8 ລ້ານໂດລາ ໃນປີຜ່ານມາ.

ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍລິສັດມອບໃຫ້ລັດແມ່ນລວມມີ ພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຈາກການຂາຍທອງ ແລະ ຄຳ,ອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ, ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ອາກອນນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ.

ທ່ານ ສົມສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ນອກຈາກເງິນທີ່ມອບໃຫ້ລັດທີ່​ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ທາງບໍລິສັດຍັງມີລາຍຈ່າຍອື່ນໆອີກ284,7 ລ້ານໂດລາ. ເງິນຈຳນວນນີ້ແມ່ນຈ່າຍເຂົ້າໃນຄ່າແຮງງານ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າບໍລິຫານ, ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ຄ່າທາດເຄມີ.

ດ້ວຍລາຍຮັບ 595,6 ລ້ານໂດລາ ໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກຫັກພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຫັກລາຍຈ່າຍອື່ນໆອອກ ທາງບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ມີກຳໄລ 166,1 ລ້ານໂດລາ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ຊາວລາວ ມີລາຍຮັບທາງກົງຈາກໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍເລີຍ. ເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບກໍແມ່ນຄົນລາວໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເພາະວ່າ ໃນຈຳນວນພະນັກງານ 5,500ກວ່າຄົນ ທີ່ບໍລິສັດມີໃນປັດຈຸບັນ 90% ແມ່ນເປັນຄົນລາວ.

ສ່ວນ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດ​ທາງ​ອ້ອມຈາກ​ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ກໍ​ຄື ບໍລິສັດ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ສິນຄ້າ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຕ່າງໆ, ການ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເມືອງ ວິລະ​ບູລີ,ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ-ຝຶກ​ພະນັກງານ ​ແລະ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກສາ,ການ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ,ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະບານ ​ແລະ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ບັນດາ​ໂຄ​ງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ອະນຸລັກ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ.

ທ່ານ ຣິດຈາດ໌ ​ເທ​ເລີ (Richard Taylor) ຜູ້​ຈັດການ​ກຸ່ມ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ-ຂົງ​ເຂດ​ອາຊີ ກ່າວ​ວ່າ:ສຳລັບ​ການ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ ທາງ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ເອົາ​​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ດີ​ກິນ​ດີ, ​ເຮັດ​​ແນວ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ບໍ່​ແຮ່​ເຊ​ໂປ​ນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

“ປັດຈຸບັນ ການ​ພັດທະນາ​ເມືອງ ວິລະ​ບູລີ ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ໄປ​ໄວ​ແລ້ວ,” ທ່ານ ​ເທ​ເລີ ກ່າວ.

ນອກຈາກ​ນີ້ ທາງ​ບໍລິສັດ​ຍັງ​ບໍລິຈາກ​ທອງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຫຼໍ່ພະ​ໃຫ້​​ເມືອງ ວິລະ​ບູລີ, ວັດ​ໄຊ​ຍະ​ພູມ ທີ່​​ເທດສະບານ​ແຂວງ​ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ປັ້ນຫໍ່ຼອະນຸສາວະລີ​ເຈົ້າ​ອະນຸວົງ ​ເປັນຈຳນວນ​ 8 ​ໂຕນ.

ຖ້າ​ຫາກ​ກ່າວ​​ເຖິງຜົນປະ​ໂຫຍ​ດ​ໄລຍະ​ຍາວທີ່​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຊາວ​ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ໂຄ​ງການ​ບໍ່​ແຮ່​​ເຊ​ໂປ​ນ ກໍ​ຄື: “ວັດຖຸ” ​ແລະ “ຄວາມ​ຮູ້”. ວັດຖຸ​ໃນ​ທີ່​ນີ້​ລວມມີ​ວັດຖຸ​ຄົງ​ທີ່ ​ແລະ ວັດຖຸ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຂອງ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ໂຄງການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ຄິດ​ວ່າ ນັກ​ລົງທຶນ​ຄົງ​ບໍ່​ຫອບ​ວັດຖຸກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ໝົດ​ດອກ! ສ່ວນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄື​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ ​ເພາະ​ວ່າຄົນ​ລາວ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນທີ່ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໂຄງການ​ນີ້ ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິຊາ​ໄປ​ນຳ ຊຶ່ງ​ມີ​ທັງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ດ້ານ​ການ​ບໍລິຫານ​-ການ​ຈັດການ ຢ່າງ​ມື​ອາຊີ​ບ.

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈຳກັດ ​ໄດ້​ເຊັນ​ສຳ​ຍາ​ສຳ​ປະທານ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່​ກັບ​ລັດຖະບານ​ລາວເມື່ອ​ປີ1993. ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ທາງ​ບໍລິສັດ​ລົງທຶນ 100%, ຕົກ​ມາ​ປີ 2007 ລັດຖະບານ​​ເຂົ້າ​ໄປ​ຖື​ຮຸ້ນ 10%. ​​ໂຄງການ​ນີ້​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ສຳ​ປະທານ 1,250 ກິ​ໂລ​ຕາ​ແມັດ, ຜະລິດ​ທອງ​ແຜ່ນ​ໄດ້​ປະມານ 65,000 ​ໂຕນ​ຕໍ່​ປີ.

ໃນ​ປີ 2009 ທາງ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນຂອງ​ສາກົນ​ດ້ານ​ການ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ISO 14001:2400), ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ທາງ​ບໍລິສັດ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກວດກາ ​ແລະ ປະ​ເມີນ ຈາກ​ກະຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ​ແລ້ວ​ກໍ​ຈັດ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈຳກັດ ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ປະ​​ເພດ 1 ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ບໍ່​ແຮ່.

​​ໂຄງການບໍ່​ແຮ່​ເຊ​ໂປ​ນ ອາດ​ໝົ​ດອາຍຸ​ໂຄງການ​ໃນ​ອີກ 20 ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ແຮ່​ທາດ​ໃນ​ດິນ​ທີ່​ຈະ​ໝົດ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງ​ປັດຈຸບັນ ​ທາງ​ບໍລິສັດ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບ​ຂັ້ນ​ເມືອງ, ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ເພື່ອ​ຫາ​ວິທີ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ການ​ປິດ​ບໍ່ ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ທ່ານ ເທ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ: “ຜ່ານ​ມາພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ​ເບິ່ງ​ການ​ປິດ​ບໍ່​ແຮ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ມາ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ລົບ​ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ. ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ນຳ​ມາ​ເປັນ​ບົດຮຽນ​ໃນ​ລາວ.”

​​​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ປັດຈຸບັນ ຫາ​ ມື້​ທີ່​ປິດ​ບໍ່ ໂຄງການ​ບໍ່​ແຮ່​ເຊ​ໂປ​ນ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ​ແລະ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຕຳ​ແໜ່​ງວຽກ​ຫວ່າງ​ສຳລັບ​ຄົນ​ລາວ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ.

ທ່ານນາງ​ ວຽງ​ມະນີ ວົງ​ຄຳ​ຊາວ​ ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈຳກັດ ກ່າວ​ວ່າ: ປີ​ນີ້ ທາງ​ບໍລິສັດ ມີ​ຕຳ​ແໜ່​ງຫວ່າງ​ປະມານ 400 ຕຳ​ແໜ່ງ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກ; ​ໄລຍະ​ເດືອນ ກໍລະກົດ ມີ​ປະມານ 61 ຕຳ​ແໜ່ງ.

“ສຳລັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ພວກ​ເຮົາ​ສະຫງວນ​ໄວ້​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ,” ທ່ານນາງ​ ວຽງ​ມະນີ ກ່າວ.

ປັດຈຸບັນ ທາງ​ບໍລິສັດ ​ໄດ້​​ເປີດຮັບ​ສະພະນັກງາ​ນທາງ​ອອນ​ລາຍ ຊຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາ​ດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທີ່ www.mmg.com​ເພື່ອ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.

ວິທີ​ການ​ກໍ​ຄື ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ສະໝັກ​ແລ້ວ ທາງ​ບໍລິສັດ​ຈະ​ເລືອກ​ເບິ່ງ​ເພື່ອ​ຄັດ​ແຍກ​ກຸ່ມ​ການ​ສຶກສາ.ຕໍ່​ມາ​ແມ່ນ​ການ​ສຳພາດ​ທາງ​ໂທລະສັບ ​​ແລ້ວ​ກໍ​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ເດັ່ນໆ, ​ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກທີ່​ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ສຳພາດ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕົວ​ຈິງ. ​ເມື່ອ​​ສຳພາດ​ຜ່ານ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​​ໄປ​ເບິ່ງ​ສະໜາມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕົວ​ຈິງ ​ແລະ​ເມື່ອ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເຮັດ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ເປັນ​ເວລາ 2 ​ເດືອນ​ ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນເດືອນ​ພື້ນຖານ​ອີກ​ດ​​້ວຍ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: