ເຄັດລັບດື່ມນໍ້າໄດ້ສຸຂະພາບ

ເມື່ອອາກາດເຢັນລົງຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ສຶກໜາວ ແລະ ອາດເຈັບໄຂ້ບໍ່ສະບາຍເພາະອາກາດ ມີ​ການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະນີ້,ຈຶ່ງ​ຸວນເອົາໃຈໃສ່​ໃນ​ການຮັກສາສຸ ຂະພາບເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະເລື້ອງຂອງການດື່ມນໍ້າ ບໍ່ວ່າລະດູໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ.

ສຳລັບນ້ຳທີ່ຈະດື່ມບໍ່ຄວນເຢັນຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດທີ່ຢູ່ໃນລະບົບທາງເດີນ ອາຫານຫົດຕົວລົງ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນເຊລຈະປັບຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອດູດຊຶມຈະຕ້ອງໃຊ້ ເວລາດົນນານພໍສົມຄວນໃນການປັບອຸນຫະພູມກ່ອນການດູດຊຶມຈຶ່ງມັກ ເກີດອາການຈຸກໜ້າເອິກ ໃນຂະນະຫິວນໍ້າ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການວິໃຈບອກວ່າ ການດື່ມນໍ້າເຢັນຈົນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຂີດຄວາມສາມາດໃນ ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງທັນທີ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ ຂັບລົດ ຫຼື ການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ ໃຊ້ສະໝອງ

ສ່ວນການດື່ມນໍ້າທີ່ຮ້ອນເກີນໄປກໍ່ບໍ່ຄວນດື່ມ ເພາະຄວາມຮ້ອນຂອງນໍ້າອາດທຳລາຍເຍື່ອຂອງ ຊ່ອງປາກ ແລະ ທາງເດີນອາຫານຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນໂລກ.

ການດື່ມນໍ້າທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບ ຄວນດື່ມນໍ້າທີ່ມີອຸນຫະພູມໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມ ຮ່າງກາຍເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ນໍ້າທີ່ມີອຸນຫະພູມ 30 ອົງສາC ຮ່າງກ່າຍຈະດູດຊຶມໄປໃຊ້ໃນລະບົບໝູນ ວຽນເລືອດໄດ້ທັນທີ

ໂດຍສະເພາະໃນຍາມໜາວ ​ໃນການດື່ມນໍ້າ ຊຶ່ງຄະນະແພດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ແນະນໍາໃນ 3 ຊ່ວງຄື: ນໍ້າຈອກທໍາອິດຂອງມື້ຄວນດື່ມລະຫວ່າງ 05:00-07:00 ໂມງ​ເຊົ້າ ຈະຊ່ວຍໃນການ ຂັບຖ່າຍ, ຊ່ວງຕໍ່ໄປຄື 15:00-17:00 ໂມງ​ແລງ ຈະຊ່ວຍລ້າງກະເພາະ ປັດສະວະ ແລະ ຈອກສຸດ ທ້າຍຂອງມື້ ດື່ມກ່ອນເຂົ້ານອນ 1 ຊົ່ວໂມງຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບທີ່ດີ.

ໃນແຕ່ລະມື້ປະລິມານນໍ້າດື່ມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມນໍ້າໜັກ ຕົວ ຊຶ່ງມີວິທີຄໍານວນງ່າຍໆ ໃນສູດນໍ້າໜັກຕົວ (ກິໂລກຣາມ)ຫານ 2 ແລ້ວຄູນ 2.2 ແລະ ຄູນ 30 ຈະໄດ້ຜົນລັບອອກມາເປັນປະລິມານນໍ້າຫົວໜ່ວຍ c.c ທີ່ຕວນດື່ມໃນແຕ່ລະມື້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການດື່ມນໍ້າບໍ່ຄວນດື່ມເທື່ອລະຫຼາຍໆເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮຸ້ສຶກປວດປັດສະວະ ເລື້ອຍໆໂດຍຄວນດື່ມແບບຄ່ອຍໆຈິບ ເຊລໃນຮ່າງກ່າຍຈະດຶງນໍ້າໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: